Onze visie

Een optimale performance is cruciaal in elke organisatie. De kern van een goede performance is het vermogen om zaken te analyseren, de juiste beslissingen te nemen en de uitvoering goed te plannen en te organiseren. Dit zijn kwaliteiten die niet alleen voor managers, maar voor iedere verantwoordelijke medewerker van belang zijn. Een effectieve manager of medewerker kan het verschil maken. Omgekeerd kan een ineffectieve manager of medewerker grote schade aanrichten. Alles hangt af van de juiste competenties.

Voor zowel managers als medewerkers is het beschikken over de juiste competenties meer en meer van belang. Van iedereen wordt verwacht dat hij in staat is om de eigen taken adequaat te overzien, te plannen en uit te voeren. Organisaties willen dus een zo goed mogelijk beeld hebben van de management competenties van huidige en van potentiële nieuwe medewerkers. Zo weten zij zeker dat hun bedrijfsproces zo goed mogelijk wordt aangestuurd.

Onze visie is dat de tests die voor selectie en ontwikkeling worden ingezet, zoveel mogelijk moeten aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de functie. Vandaar dat wij al vroeg in onze asssessment praktijk zijn begonnen met het ontwikkelen van eigentijdse, op de praktijk gebaseerde online tests.

Lees verder >>