FlexSQ

Bent u op zoek naar de béste intercedenten voor uw uitzendburo? De FlexSQ is een Situational Judgement Test (SJT) die snel én objectief meet in hoeverre kandidaten in staat zijn om de functie van intercedent goed te vervullen.

Intercedenten werkzaam op een uitzendburo, hebben een gevarieerde, dynamische functie. In deze functie vervullen zij meerdere rollen, die terug te voeren zijn op vier specifieke rollen.

De FlexSQ brengt snel én objectief in kaart hoe iemand presteert in de rol van:

  • Ondernemer
  • Relatiemanager
  • Personeelsmanager/consulent
  • Teamplayer

Ook wordt de Algemene effectiviteit in kaart gebracht. Hiermee kunt u zeer goed voorspellen of de kandidaat geschikt is voor de functie van intercedent en wat zijn of haar ontwikkelpunten op dit gebied zijn.

Situational Judgement Test (SJT) met uitgebreide rapportage

De FlexSQ is een zogenaamde Situational Judgement Test waarin praktijksituaties aan de kandidaat ter beoordeling worden voorgelegd. Dit type test heeft de hoogste voorspellende waarde voor werksucces. Zo wordt objectief gemeten in hoeverre de kandidaat de verschillende rollen van een intercedent goed kan vervullen. Na het maken van de test is er direct online een heldere rapportage beschikbaar met feedback én ontwikkeltips.

Specifiek ontwikkeld voor uitzendbranche

De FlexSQ meet precies díe competenties die specifiek voor de functie van intercedent relevant zijn. Daarmee krijgt u een zeer accurate inschatting of de kandidaat geschikt is voor deze functie en wat zijn of haar ontwikkelpunten op dit gebied zijn. Lees meer over de ontwikkeling van de FlexSQ.

Lees verder >>