Ontwikkeling FlexSQ

De FlexSQ is samen met de uitzendbranche ontwikkeld aan de hand van functieanalyse en interviews met experts, leidinggevenden en functiehouders.

Voor de ontwikkeling van de test heeft een inventarisatie plaats gevonden van praktijksituaties die door betrokkenen kenmerkend worden gevonden voor de uitoefening van de functie van intercedent. Analyse van deze functie liet zien dat de taken die de intercedent vervult, onder te brengen zijn bij vier verschillende rollen. Na nadere uitwerking en analyse ontstonden praktijkcases die terug te voeren zijn op deze vier rollen, te weten:

1.Ondernemer

Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen omzet

2. Relatiemanager

Opbouwen en onderhouden van contact met klanten

3. Personeelsmanager/consulent

Beoordelen van vraag en matchen van flexwerkers

4. Teamplayer

Samenwerken met collega’s en leidinggevenden

Normering

De FlexSQ is door middel van normonderzoek genormeerd voor de doelgroep intercedenten/consultants in de uitzendbranche.

Variant gericht op recruiters

Een variant van de FlexSQ gericht op recruiters is in ontwikkeling.