Uitgebreide rapportage

Na het maken van de Management Competence Scan is direct online een heldere rapportage beschikbaar. U kunt kiezen uit een selectie- of een ontwikkelrapport.

Selectierapport

Het selectierapport bestaat uit:

  • Een beschrijving van de Management Competence Scan
  • Een beschrijving van de gemeten competenties
  • De betekenis van de scores
  • De scores van de kandidaat op de verschillende competenties met een omschrijving en toelichting

De competenties die gemeten worden zijn probleemanalytisch vermogen, plannen en organiseren, oordeelsvorming, delegeren, prioriteiten stellen, voortgangscontrole en algemene management effectiviteit en ondernemerschap.

Ontwikkelrapport 

Het ontwikkelrapport bestaat uit het selectierapport plus feedback die per competentie wordt toegevoegd. Voor lagere scores worden mogelijke oorzaken aangegeven en worden ontwikkeltips gegeven die tot verbetering kunnen leiden. Hierdoor is de MCS ook zeer goed in te zetten bij ontwikkeltrajecten.

Algemene management effectiviteit en ondernemerschap

De rapportage biedt naast scores op de verschillende competenties een score voor ‘algemene management effectiviteit en ondernemerschap’. Deze kunt u bij selectie gebruiken om te beoordelen of de kandidaat overall goede management vaardigheden heeft. De score geeft de mate aan waarin een kandidaat in staat is om in korte tijd een groot aantal veelsoortige management taken en vraagstukken op een effectieve manier te verwerken.

Hoge kwaliteit rapportage

Door de competentiegerichte scores en feedback kunt u op specifieke management competenties ontwikkelpunten aanwijzen en een ontwikkelplan opstellen. De ontwikkeltips die in het rapport worden gegeven zijn daarbij zeer behulpzaam.

Lees verder >>