Hoe werkt het?

De kandidaat behandelt in 1 uur tijd in de rol van algemeen directeur online 15 brieven waarover hij beslissingen moet nemen. De kandidaat heeft hiervoor achtergrond-informatie ter beschikking in de vorm van cijfers over bijvoorbeeld omzet, winst en verlies, concurrentieanalyse, ziekteverzuim, enz. De test wordt voorafgegaan door een oefenprogramma.

Per brief bepaalt de kandidaat:

  • Welke persoon in actie dient te komen
  • Via welk medium moet worden gecommuniceerd
  • Binnen welke termijn actie ondernomen moet worden
  • Wie daarvan op de hoogte moet worden gebracht
  • Wat de inhoud van de betreffende actie is
  • Hoe diverse zaken met elkaar in verband staan
  • Of er terugkoppeling moet plaatsvinden

Management realiteit zo dicht mogelijk benaderd

De kandidaat kan door het programma heen en weer schieten, beslissingen nemen of herroepen, taken plannen en organiseren, delegeren, prioriteiten stellen en samenhang tussen items onderkennen. Op deze manier wordt de management realiteit zo dicht mogelijk benaderd. Dit creëert een hoge face validity.

Training voor consultants

De training ‘Aan het werk met de MCS’ bereidt consultants goed voor op de dagelijkse praktijk van verantwoord testgebruik. In een compacte, praktijkgerichte training leren consultants aan de hand van praktijk cases zowel de achtergrond van de test als het omgaan met de testresultaten.

Lees verder >>