Positieve COTAN beoordeling MCS

Met gepaste trots presenteren wij de uitslag van de COTAN met betrekking tot de Management Competence Scan (MCS). De afgelopen jaren hebben Margriet Heemstra en Nicolien Dellensen (Quamas), ondersteund door de onderzoekers Jozien Silvester, Liesbeth van Leeuwen, Jelle Geertsma en Meindert Steg (eelloo) veel tijd en energie besteed aan onderzoek en voordracht van de MCS bij de COTAN. Zoals bekend is de MCS geen eenduidige, reguliere test of vragenlijst, maar een management simulatie gebaseerd op een in-basket, met een volledig geautomatiseerde scoring en rapportage.

De MCS is de enige management simulatie die recent door de COTAN is beoordeeld.

Management Competence Scan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margriet Heemstra en Nicolien Dellensen, Quamas

Bijzonder tevreden zijn wij dat de COTAN zeer te spreken is over:
– de uitgangspunten van de testconstructie
– de kwaliteit van het testmateriaal
– de kwaliteit van de handleiding

Het meest belangrijk achten wij dat de COTAN de MCS als een betrouwbaar testinstrument aanmerkt. De meest significante score op de test, de Algemene managementeffectiviteit wordt door de COTAN als goed beoordeeld voor ontwikkeldoeleinden voor opleidingsniveau Midden (.90) en Hoog (.89). Voor selectiedoeleinden wordt de betrouwbaarheid voor normgroep Midden als goed en voor normgroep Hoog als voldoende beoordeeld. Ook de afzonderlijke managementcompetenties Probleemanalyse, Oordeelsvorming, Delegeren, Prioriteren en Plannen en organiseren voldoen voor zowel selectie- als ontwikkeldoeleinden voor beide groepen.

Wij zijn erg blij met deze eerste beoordeling van de COTAN die nog voldoende aanknopingspunten biedt om verder onderzoek te doen. Van het allereerste ontwerp voor een management in-basket tot de sophisticated en innovatieve MCS van nu, is een interessante reis geweest die wij samen met onze gebruikers graag willen continueren!

Lees de volledige beoordeling van de COTAN