Voorspellende waarde

De Management Competence Scan is uitgebreid onderzocht op betrouwbaarheid en voorspellende waarde. Daarnaast is de scan genormeerd voor HBO/WO en MBO-niveau. Hieronder volgt een nadere uitleg over deze psychometrische gegevens.

Zeer hoge betrouwbaarheid

In een onderzoek naar de betrouwbaarheden van de MCS is een betrouwbaarheid van .82 vastgesteld voor de score op de Algemene Management Effectiviteit. Deze betrouwbaarheid voldoet aan de richtlijnen die de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) stelt aan tests die gebruikt worden bij belangrijke beslissingen op individueel niveau. Dit betekent dat deze score gebruikt mag worden voor het nemen van selectiebeslissingen.

Hoogste voorspellende waarde

Uit meta-analyses komt steeds weer naar voren dat praktijksimulaties de beste voorspellers zijn van werksucces. Zelfs wanneer een capaciteitentest, die op zich al een goede voorspellende waarde heeft, wordt ingezet, levert het toevoegen van een praktijkopdracht een meerwaarde op1. Er werd specifiek onderzoek uitgevoerd naar de predictieve validiteit van de MCS. Hierbij werden verscheidene verbanden gevonden tussen scores op de MCS competenties en zelfbeoordelingen en tussen scores op de MCS competenties en beoordelingen door leidinggevenden.

Normering op basis van expertoordelen

De genormeerde scoring is ontwikkeld op basis van een expertmodel. Het uitgangspunt hierbij is dat experts (domeindeskundigen) de relatieve effectiviteit en ineffectiviteit van de verschillende antwoordalternatieven in de praktijk kennen2. Deze op expertoordelen gebaseerde normeringen blijken in de praktijk zeer goed te voldoen3. De MCS is aangemeld bij de COTAN voor verder onderzoek.

1) Schmidt, F.L., & Hunter, J.E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124, 262-274.

2) Mac-Lane, C. N., Barton, M. G., Holloway-Lundy, A. E., & Nickels, B. J. (2001). Keeping score: empirical vs. expert weights on situational judgment responses. Paper presented at the 16th Annual Convention of the Society for Industrial and Organizational Society, San Diego, CA.

3) Lievens, F. & Schollaert, E. (2008). Situational judgment tests: a review of recent research. Personnel Review, 37, 4, 426-441.

Lees verder >>