Voorspellende waarde

De Flex SQ is een Situational Judgement Test (SJT) en is dus een praktijksimulatie. Uit meta-analyses komt steeds weer naar voren dat dit type tests de beste voorspellers zijn van werksucces. Zelfs wanneer een capaciteitentest, die op zich al een goede voorspellende waarde heeft, wordt ingezet, levert het toevoegen van een praktijkopdracht een meerwaarde op1.

Specifiek onderzoek naar Situational Judgement Tests

Over de voorspellende waarde van Situational Judgement Tests (SJT’s) in het bijzonder, zijn talrijke studies uitgevoerd. Een meta-analyse over 95 studies2 toonde aan dat SJT’s goede voorspellers van functieprestatie zijn. Een verklaring hiervoor is dat de respondent zich bij het selecteren van het juiste antwoord baseert op eerdere ervaringen. Hij/zij kiest datgene wat hij in het verleden ook deed3.

Een andere verklaring voor het grote succes van SJT’s is dat ze de intenties en doelen van respondenten meten. Wat iemand van plan is te doen, voorspelt redelijk wat hij/zij daadwerkelijk zal doen4.

1) Schmidt, F.L., & Hunter, J.E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124, 262-274.

2. Mc. Daniel et al. 2001

3. Motowidlo et al. 1990

4. Motowidlo et al. 1990

Lees verder >>