Toepassingen

De FlexSQ is te gebruiken bij selectie én ontwikkeltrajecten. De test biedt een waardevolle toevoeging op interviews en andere tests zoals persoonlijkheids- of capaciteitentests, doordat het inzicht van de kandidaat in praktijksituaties en de keuze voor praktische oplossingen in kaart worden gebracht.

Selectie

Voor selectie kan soms worden volstaan met het beoordelen van de overall score van algemene effectiviteit als intercedent. Een organisatie kan bijvoorbeeld de keus maken om alleen kandidaten toe te laten met een algemene effectiviteit van minimaal 3 (voldoende). Echter, de organisatie kan er ook voor kiezen enkele specifieke rollen te laten prevaleren boven andere. Dit laatste kan van belang zijn bij specifieke plaatsingsvragen, bijvoorbeeld inhouse consultants versus consultants op een vestiging.

Ontwikkeltrajecten

Het rapport geeft niet alleen inzage in de algemene effectiviteit, maar biedt ook specifieke informatie per rol. De feedback en ontwikkeltips die per rol worden gegeven zijn te gebruiken voor de gerichte ontwikkeling van zittende medewerkers. Hiermee biedt het instrument ondersteuning voor beslissingen op het gebied van loopbaanontwikkeling en levert het concrete input voor ontwikkeltrajecten.

Lees verder >>